BORANG PENILAIAN PROGRAM

Bagi Semua Jabatan / Bahagian / Unit

BAHAGIAN A : BUTIR-BUTIR PROGRAM
BAHAGIAN B : PENILAIAN KESELURUHAN KURSUS
BAHAGIAN C : PENILAIAN KANDUNGAN PROGRAM/KURSUS
BAHAGIAN D : PENILAIAN KEMUDAHAN DAN FASILITI